Udtalelse

Human European Consultancy

04-09-2014

"Pia Justesen har samarbejdet med Human European Consultancy i en række EU-forskningsprojekter for Europa-Kommissionen inden for ligebehandling og ikke-diskrimination. Pia har dækket den danske udvikling og gennemførelse af lovgivning og politik på disse områder med udgangspunkt i Danmarks internationale og EU-retlige forpligtelser. Hun har produceret rapporter af høj kvalitet. Rapporterne illustrerer hendes ekspertise på området, med et skarpt øje for udvikling, som er relevant i et internationalt og europæisk komparativt perspektiv. De projekter som Pia har været involveret i og har produceret landerapporter til kan ses på:
http://www.humanconsultancy.com/project?pid=9 (Legalnet), http://www.humanconsultancy.com/project?pid=29 (ART – awareness raising seminars) and http://www.humanconsultancy.com/project?pid=29 (study on Equality Bodies)”
Marcel Zwamborn
Managing Partner, Human European Consultancy, Utrecht, Holland

: Kontakt

 

JUSTADVICE LLC
1890 Maple Ave, Unit 401E
Evanston, IL 60201
USA

Tel: +1 224 216 7478